SALGS-OG LEVERINGSBETINGELSER

PRISER:
Alle priser på hjemmesiden er inkl.mva
Priser kan bli endret som følge av eventuell økning i frakt-, valuta, og fabrikkpris.

LEVERINGSBETINGELSER:
Alle priser er eks. frakt og fortolling dersom ikke annet fremgår skriftlig.
Oppgitt leveringstid er uforbindtlig, og basert på opplysninger fra leverandør og ekstern transportør.
Forsendelse skjer på kjøpers risiko, og eventuell forsinkelse kan ikke belastes selger.
Kjøper må selv sørge for mottak av bestilte varer, kontroll av disse og tilfredsstillende oppbevaring av
før bruk.
Påløper det ekstra leveringskostnader ved for eksempel at mottaker ikke er til stede, eller transportør krever lagerleie for ikke hentede varer, vil disse bli fakturert.
 
BETALINGSBETINGELSER:
Vi krever forskuddsbetaling før levering eller henting.
For varer vi ikke selv lagerfører som bestilles etter ønske fra kunden,krever vi innbetaling før varen sendes fra fabrikk.
Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente med for tiden 2% pr. påbegynt måned.
Faktura sendes som pdf pr epost dersom ikke annet er avtalt.
Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesum og eventuelle omkostninger er fullt ut betalt.

REKLAMASON:
Det er mottagers plikt å kontrollere at de mottatte varer er som bestilt, og om det har skjedd en eventuell transportskade. Eventuell transportskade må påføres fraktbrev og dokumenteres med foto.
Transportskade er et mellomværende mellom mottager og transportør.
Det er kjøpers plikt å kontrollere varer før montering. Dersom synlige skader, mangler eller feil på produktet oppdages må montering omgående stoppes.
Monterte varer med synlig feil erstattes ikke! 
Reklamasjon må skje skriftlig, dokumentert med foto omgående etter mottatt varelevering.
Mengder må dokumenteres.
Ellers gjelder de norske lover om kjøp og salg.
Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av skader eller mangler

RETUR:
Varer kan ikke returneres uten godkjent avtale.
Vi må følge våre leve randørers regler vedrørende returfrakt til opprinnelsesland og
deres prisavkorting.
Spesialbestilte varer kan ikke tas i retur. Eventuelle feil i masseberegninger foretatt av Gulvstudio AS
kan ikke uten videre påberopes som grunnlag for retur av varer.
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren
(jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Angrerettskjema finner du på www.gulvstudio.no/info/angrerett.pdf

GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING:
Leverte produkter må oppbevares, monteres, brukes og vedlikeholdes etter leverandørens anvisninger. Kjøper plikter å skaffe seg informasjon om dette. Ved avvik bortfaller produsentens garanti.
Ved kjøp av parkett/tregulv, se vår «Viktig informasjon om tregulv» som inngår som en del av våre salgs-
og leveringsbetingelser.